Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Starogard Gdański, 16.08.2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z poźń. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, którego wnioskodawcą będzie Pomorska Szkoła Wyższa.

Nabór partnera obywać się będzie w terminie od 16.08.2016 do 07.09.2016 roku, do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, osobiście lub drogą pocztową na adres: Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, w terminie od 16.08.2016 do 07.09.2016 roku, do godz. 15.00.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin - plik

Formularz ofertowy - plik