Rusz pewnie na rynek pracy z ABK PSW

ABK

Głównym celem projektu jest wsparcie studentów w świadomym kierowaniu karierą zawodową (zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami i wykształceniem/działalność gospodarcza bezpośr. po zakończeniu studiów) poprzez rozszerzenie skali działania i profesjonalizację ABK.

Informacje zbierane m.in. w corocznym badaniu "Postawy studentów PSW względem rynku pracy 2016" wskazują, że studenci postrzegają rynek, jako wysokonasycony, na którym trudno konkurować. W związku z tym przyjmują bierną postawę, a ich głównym motywatorem podjęcia zatrudnienia stają się potrzeby finansowe. W efekcie praca, którą podejmują jest często poniżej kwalifikacji oraz niezgodna z profilem kształcenia. Sytuację utrudnia ponadto fakt, że studenci mają tendencję do przeceniania poziomu swoich kompetencji, kluczowych na rynku pracy (systematycznie pozyskujemy feedback od współpracujących z nami partnerów biznesowych). Brakuje więc czynnika, który z jednej strony zmotywuje studentów do wzięcia większej odpowiedzialność za własną karierę zawodową (rozbudzanie postaw przedsiębiorczości i sprawczości), a z drugiej pozwoli Uczelni w sposób kompleksowy i usystematyzowany wspierać studentów i skutecznie wpływać na efekty kształcenia na danych kierunkach studiów.

W związku z powyższym Władze Uczelni widzą konieczność w zwiększeniu skali i jakości działania ABK. ABK odgrywa dziś mało proaktywną rolę we wspieraniu

naszych studentów. Wynika to głównie z ograniczeń zasobów. Dzięki projektowi:

 • zwiększymy zarówno liczbę pracowników (zrekrutujemy 2 nowych profesjonalnych i doświadczonych doradców), jak i rozwiniemy kompetencje obecnego
 • zakupimy profesjonalne narzędzie do diagnozy kluczowych kompetencji na rynku pracy i w oparciu o nie będziemy budować procesy indywidualnego wsparcia dla studentów
 • zintensyfikujemy naszą współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy, by pobudzać postawy przedsiębiorcze studentów
 • będziemy systematycznie i w usystematyzowany sposób monitorować losy naszych absolwentów, by w oparciu o pozyskane informacje zwiększać jakość
 • kształcenia na Uczelni
 • wypracujemy powtarzalne mechanizmy postępowania, które systematycznie będziemy aktualizować, by służyć naszym studentom najwyższej jakości
 • wsparciem na wiele lat po zakończeniu realizacji projektu.

W związku z realizacją projektu poszukujemy dwóch osób na stanowisko doradcy zawodowego

Oferta pracy doradca zawodowy

Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie kontaktu i współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy;
 • planowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 • planowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń zewnętrznych przez beneficjentów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe / podyplomowe, kierunek Doradztwo Zawodowe;
 • energiczność, przedsiębiorczość, mobilność;
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania;
 • empatia;

aplikację proszę składać do 30.11.2017 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie uczelni 

W związku z realizacją projektu załączmy zapytania ofertowe:

 • Na dostawę testów do badania kompetencji społecznych i poznawczych - plik 
 • Na ofertę szkoleniową dla pracownika biura karier - pilk

Oferty prosimy kierować droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłąć na adres Uczelni:

Pomorska Szkoła Wyższa ul. Kościuszki 112/114; 83-200 Starogard Gdański