UWAGA! Legitymacje studenckie pozostają ważne do odwołania!!

   

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

To oznacza, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania.

Wobec powyższego, Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkie zmiany i informacje w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczone w zakładce dla studenta – tablica na stronie: www.psw.stg.pl

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19