OGŁOSZENIE

       Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ( na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach wyższych w 2018 r.) wprowadzam procedury zwalczające zjawisko dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego.

       Zwracam się do studentek i studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim o zgłaszanie incydentów o takim charakterze. Proszę o zgłaszanie telefoniczne do Rektora PSW dr Wandy Kutrzeby przypadków dyskryminacji z różnych powodów lub molestowania przez innych studentów lub pracowników naszej Uczelni.

       Wszczęte zostaną procedury zapobiegające tym negatywnym zjawiskom przez Komisję Dyscyplinarną (art.11 Regulaminu Studiów).

                                                                                   REKTOR PSW

                                                                             dr Wanda Kustrzeba