Studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Oferta adresowana  jest do nauczycieli przygotowujących się do realizacji nowego przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach gimnazjalnych (ostateczny termin wprowadzenia nowego przedmiotu mija w roku szkolnym 2011/2012). Początek wprowadzenia tego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych rozpocznie się od roku szkolnego 2012/2013.

Adresatami studiów są również:

  • wolontariusze uczestniczący w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,
  • żołnierze zawodowi a także żołnierze rezerwy, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Straży Miejskiej planujący i realizujący proces dydaktyczny,
  • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, zarządzania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.

Studia realizowane są w trzech semestrach.

Studia podyplomowe są płatne, łącznie 3 000 zł, płatne w trzech ratach.

Warunek wpisania na listę słuchaczy:

  • przesłanie lub złożenie podania o przyjęcie na adres Uczelni,
  • dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich),
  • dostarczenie 2 fotografii,

Można także skopiować formularz podania z naszej strony internetowej www.psw.stg.pl

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej.