Administracja i zarządzanie

Podyplomowe Studia Administracji i zarządzanie przygotowują do sprawnego funkcjonowania

w nowoczesnej strukturze administracji:

•            szczebla rządowego, centralnego, regionalnego i lokalnego;

•            instytucji, urzędów oraz organów państwowych i samorządowych;

•            prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych;

•            wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień administracji oraz zarządzania, jak również zarządzania projektami finansowanymi przez UE, a także podstawowych zagadnień prawnych niezbędnych w pracy urzędnika w administracji państwowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie pozwalają na objęcie każdego stanowiska szczebla w strukturach administracyjnych zarówno w firmach prywatnych jak i państwowych urzędach. Obecnie pracodawcy zwiększają swoje wymagania wobec pracowników administracyjnych, nakładając osobom zatrudnionym w tych działach dodatkowe obowiązki znacząco wykraczające poza dotychczasowe kompetencje. Jest to również wynik nagłych sytuacji będących efektem np. pandemii COVID-19. W odpowiedzi na to proponujemy poszerzenie swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie: prawa pracy, zamówień publicznych, pomocy publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi czy projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

 

Cena: 1500 zł za semestr

Czas trwania: 2 semestry