Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Pracowników Samorządu Terytorialnego

Studia Samorządu Terytorialnego przeznaczone są dla pracowników i kandydatów do pracy w administracji samorządowej oraz pracowników organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem studiów jest przekazania słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, metod i technik zarządzania instytucją i zasobami ludzkimi, nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Program studium:

 1. Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Teoretyczne podstawy zarządzania
 4. Zarządzanie instytucjami publicznymi
 5. Komunikacja społeczna i interpersonalna
 6. Podstawy prawa oświatowego
 7. Nadzór pedagogiczny
 8. Polityka społeczna w Polsce
 9. Podstawy prawa pracy
 10. Komunikacja interpersonalna, mediacje i negocjacje
 11. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
 12. Środowisko lokalne
 13. Polityka społeczna UE
 14. Pozyskiwanie środków finansowych
 15. Prawo zagospodarowania przestrzennego
 16. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 17. Podstawy zarządzania kryzysowego
 18. Seminarium dyplomowe

Opłata:  1 100zł / semestr = 2 200 zł