Studia niestacjonranezaoczne

Logistyka

Opis studiów:

Obecnie, ze względu na duży rozwój firm i przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na specjalistów — absolwentów studiów logistycznych diametralnie wzrosło. Wskazany kierunek studiów umożliwi Ci zdobycie niezbędnej wiedzy do podjęcia zatrudnienia w branży logistycznej i efektywnego pełnienia obowiązków w tym obszarze. W toku studiów zgłębisz nie tylko tajniki efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów oraz wyrobów gotowych, a także zostaniesz zapoznany z wszechstronną wiedzą z zakresu: pracy z klientem, prognozowania popytu, przepływu informacji, procesów zaopatrzeniowych, czy transportu i składowania.

Kierunek Logistyka to połączenie dwóch niezbędnych segmentów: specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności — pozwalających na podjęcie pracy m.in. centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, działach logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

W naszej uczelni dbamy o współpracę z najbardziej cenionymi wykładowcami z wieloletnim stażem zawodowym, ale także szukamy praktyków i ludzi biznesu, którzy w ramach zajęć warsztatowych o charakterze aktywizującym przygotują studentów do późniejszego podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Dla studentów każdego kierunku organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, po to, aby: inspirować, motywować i poszerzać horyzonty myślowe.

Zajęcia odbywają się w przestronnych pomieszczeniach, w których dbamy o komfort i bezpieczeństwo podczas nauki.

Jeśli jesteś zainteresowany branżą logistyczną oraz oczekujesz pracy, która zapewni Ci przyszłość — te studia są dla Ciebie!

Specjalności w ramach kierunku Logistyka:

Specjalność – Logistyka w przedsiębiorstwie

Prawidłowe funkcjonowanie procesów logistycznych, ekonomizacja działalności oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań - to kluczowe elementy, które umożliwiają firmom zachowanie stabilnej pozycji na rynku oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

Myślisz o pracy w branży logistycznej? Chcesz wyznaczać cele logistyczne przedsiębiorstwa i umiejętnie je osiągać? Wybierając wskazaną specjalność studiów wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw, co pozwoli Ci na podjęcie pracy przedsiębiorstwach logistycznych oraz wszelkich jednostkach gospodarczych. Dodatkowo zdobędziesz biegłość w obszarze m.in: logistyki zaopatrzenia, zarządzania projektem logistycznym oraz grafiki inżynierskiej.

Nauczymy Cię jak:

 • Funkcjonują procesy logistyczne w przedsiębiorstwach,
 • Zarządzać projektem logistycznym,
 • W jaki sposób kształtować modele współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • Zarządzać procesami magazynowania,
 • Używać systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zarządzać przepływem materiałów i towarów w przedsiębiorstwie.

Specjalność – Transport i spedycja

Chcesz wiedzieć w jaki sposób zarządzać procesami transportu oraz dystrybucji? Chciałbyś wiedzieć jak obecnie wyglądają procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu i wykorzystywane w nich systemy informatyczne? Studia na specjalizacji z zakresu transportu i spedycji są dla Ciebie!

Podczas studiów zapoznasz się z aktualna wiedzą z obszaru przewozu towarów oraz controllingu procesów logistycznych. Zdobyte uprawnienia oraz umiejętności pozwolą Ci rozpocząć karierę zawodową i podjąć zatrudnienie m.in.: w firmach transportowych i spedycyjnych oraz pozyskać wiedzę z zakresu zapewnienia ciągłości procesów transportowych.

Nauczymy Cię jak:

 • Zarządzać flotą transportową,
 • Optymalizować procesy transportowo-spedycyjne,
 • Określać strategie transportowe,
 • Minimalizować koszty w procesach transportowych,
 • Zapewnić maksymalizację przepustowości dostępnej floty. 

Specjalność – Zarządzanie logistyką – NOWOŚĆ!

Chcesz podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich? Interesujesz się procesami logistycznymi? Prawidłowe podejmowanie decyzji logistycznych wymaga nie tylko wysoko rozwiniętych kompetencji menedżerskich, a także umiejętnego wykorzystywania wiedzy i dostępnych narzędzi w praktyce.


Specjalność z zakresu zarządzania logistyką, nie tylko odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy, a także umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi zależnościami zarządzania logistycznego.

Nauczymy Cię jak:

 • Optymalizować procesy logistyczne,
 • Planować wsparcie logistyczne,
 • Prawidłowo stosować normy i przepisy prawne,
 • Wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • Rozwiązywać problemy logistyczne.

Specjalność – Zarządzanie łańcuchem dostaw – NOWOŚĆ!

Specjalność z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profesjonalnego i kompleksowego zarządzania sektorem logistycznym. Po ukończeniu kształcenia będziesz dysponować szeroką wiedzą m.in. dotyczącą obsługi klienta, marketingu w logistyce oraz zarządzania kosztami i controllingu.

Program kształcenia skoncentrowany jest przede wszystkim na wykształceniu kompetencji niezbędnych zarządzania łańcuchem dostaw (w tym planowania zapasów oraz utrzymania zasobów przedsiębiorstwa i linii produkcyjnych) pozwalających na podjęcie zatrudnienia w tym sektorze.

Nauczymy Cię jak:

 • działa rynek usług logistycznych,
 • rozwijać własne kompetencje w zakresie zarządzania,
 • planować logistyczną obsługę klienta,
 • zarządzać sektorem logistycznym,
 • posługiwać się obowiązującymi przepisami w praktyce.