Bezpieczeństwo wewnętrzne*

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

 • profil praktyczny
 • studia pierwszego stopnia (6 semestrów)
 • tryb studiów: niestacjonarne
 • absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat

Ścieżki rozwoju

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo zdrowotne

Cel studiów

 • nabycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • przygotowanie wysoko kwalifikowanych specjalistów do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych
 • przygotowanie absolwenta do kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa
 • przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób chcących pełnić funkcje w administracji samorządowej oraz rządowej mających w celach statutowych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.

Skończ nasze studia i pracuj:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach UE
 • w Policji
 • w Wojsku Polskim
 • w Straży Granicznej
 • w służbach specjalnych
 • w Straży Miejskiej, służbach ratowniczych
 • w komercyjnych firmach ochrony osób i mienia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy obronności, polityki, ekonomii, prawa czy socjologii. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym czy militarnym. Nasi nauczyciele akademiccy pokażą Tobie jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą. Dzięki zdobytej wiedzy masz szansę 

* kierunek w przygotowaniu