Studia niestacjonranezaoczne

Administracja

Studia z zakresu administracji cieszą się dużą popularnością wśród studentów ze względu na ich szeroki zakres tematyczny oraz różnorodność. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwi Ci z łatwością podjęcie zatrudnienia w różnorodnych sektorach i wykształci w Tobie umiejętność sprawnego administrowania w ramach podmiotów publicznych i prywatnych.

Dodatkowo jako absolwent wskazanego kierunku będziesz przygotowany do realizacji zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku oraz otoczeniu społecznym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym. Po ukończeniu kształcenia połączysz zdobytą wiedzę technologiczną z umiejętnościami oraz technikami skutecznego kierowania podległymi im zespołami ludzkimi, a także zostaniesz przygotowany do zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

Program kierunku Administracja przewiduje zagadnienia z zakresu m.in.: prawa, zarządzania i ekonomii, co pozwoli Ci zdobyć kompleksową wiedzę merytoryczną, która przełoży się na Twoje sukcesy zawodowe w przyszłości.

W naszej uczelni dbamy o współpracę z najbardziej cenionymi wykładowcami z wieloletnim stażem zawodowym, ale także szukamy praktyków i ludzi biznesu, którzy w ramach zajęć warsztatowych o charakterze aktywizującym przygotują studentów do późniejszego podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Dla studentów każdego kierunku organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, po to, aby: inspirować, motywować i poszerzać horyzonty myślowe.

Zajęcia odbywają się w przestronnych pomieszczeniach, w których dbamy o komfort i bezpieczeństwo podczas nauki.


Jeśli jesteś otwarty na nowe perspektywy zawodowe i chcesz wykorzystać swoje predyspozycje — te studia są dla Ciebie!

 

Specjalności w ramach kierunku Administracja

 Specjalność – Administracja publiczna

Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej? Zastanawiasz się jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia usług w tym sektorze na najwyższym poziomie? Ta specjalizacja jest dla Ciebie. 

W toku kształcenia przyswoisz wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, poznasz obowiązujące podstawy prawne, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w prawie międzynarodowym i rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania. Ukończenie studiów pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach: inspektora, asystenta, audytora, kontrolera, wizytatora, archiwisty.

Nauczymy Cię jak:

 • Wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce,
 • Wydawać decyzje administracyjne,
 • Wykorzystywać strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • Podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej,
 • Wygląda współdziałanie administracji samorządowej i rządowej.

Specjalność – Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie siebie na stanowiskach w strukturach administracji państwowej i samorządowej takich jak: policja, służba celna, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa? Jeżeli odpowiedziałeś „tak” - specjalizacja z zakresu administracji bezpieczeństwa wewnętrznego jest dla Ciebie

Studia umożliwią Ci zdobycie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji administracyjnych i kierowniczych w ww. obszarze. Dodatkowo zostaniesz zapoznany ze specjalistyczną wiedzą z obszaru funkcjonowania organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczymy Cię jak:

 • Zarządzać systemami bezpieczeństwa,
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę zdobytą w ramach studiów w praktyce,
 • Podejmować skuteczne decyzje finansowo-ekonomiczne,
 • Rozpoznawać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Rozwijać swoje kompetencje kierownicze.

Specjalność – Administracja w sądownictwie i prokuraturze – NOWOŚĆ!

Specjalność z obszaru administracji w sądownictwie i prokuraturze da Ci perspektywy na podjęcie zatrudnienia m.in.: w kancelariach adwokackich, sekretariatach sądów rejonowych oraz jako inspektor w sądzie okręgowym i zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kierunek umożliwi Ci zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, a także praktycznej w ramach ww. instytucji i przygotuje Cię do profesjonalnego świadczenia wsparcia administracyjnego. Program kształcenia przewiduje elementy z obszarów prawa, etyki, organizacji procedury sądownictwa i prokuratury — co stanowi fundament dla osób pracujących, lub planujących podjąć zatrudnienie w segmencie obsługi administracyjnej.

Nauczymy Cię jak:

 • Wyglądają procedury w sądownictwie i prokuraturze,
 • Dbać o bezpieczeństwo informacji niejawnych,
 • Sporządzać różnorodną korespondencję sądową,
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • Wygląda zakres stosowania prawa oraz postępowania przez sądownictwo.

Specjalność – Zamówienia publiczne – NOWOŚĆ!

Zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zamówień publicznych w administracji ciągle rośnie. W związku z czym wskazana specjalność stanowi odpowiedź na obecny popyt na stanowiskach kierowniczych i związanych z weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych.

W toku studiów poznasz kompleksowo rynek zamówień publicznych w tym m.in.: zasady postępowania w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych, zasady stosowania
ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce, sposoby kontroli zamówień publicznych — co przygotuje Cię do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie zamówień publicznych i procedur związanych z ich udzielaniem.

Nauczymy Cię jak:

 • Prawidłowo przygotowywać specyfikację warunków,
 • Korzystać z aktualnych przepisów prawnych,
 • Sporządzać umowy,
 • Gospodarować środkami publicznymi oraz określać cenę przedmiotu.


Specjalność – Administracja rządowa i samorządowa – NOWOŚĆ!

Chciałbyś zapoznać się z tajnikami administracji? Myślisz o podjęciu zatrudnienia w strukturach państwowych oraz samorządowych? Na myśl o zagadnieniach taki jak prawo konstytucyjne, administracja publiczna, czy marketing polityczny czujesz dreszcz emocji? Specjalność ze wskazanego zakresu adresowana jest właśnie do Ciebie!

Program kształcenia w wybranym obszarze zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: historii państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych, podstaw organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz zamówień publicznych - co da Ci przewagę na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. administracyjnych, pracownik ds. zamówień publicznych, inspektor, czy naczelnik wydziału.

Nauczymy Cię jak:

 • Sprawować kontrolę w administracji,
 • Korzystać z regulacji prawnych w praktyce,
 • Rozwinąć praktyczne umiejętności,
 • Wyglądają współczesne systemy polityczne,
 • Korzystać z marketingu politycznego.

Specjalność – Kontrola w administracji publicznej – NOWOŚĆ!

Jeżeli zastanawiasz się jak wygląda proces zarządzania ryzykiem w organizacji, wykrywanie oszustw i nadużyć w jednostkach administracji publicznej — rozpocznij studia na specjalności z zakresu kontroli w administracji publicznej.

W toku studiów uzyskasz nie tylko fundamentalną wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, a także poznasz zagadnienia, które są związane z zagadnieniami prawa na terenie Unii Europejskiej. Nabyte kompetencje umożliwią Ci prowadzenie profesjonalnej kontroli w instytucjach zarówno rządowych, jak i samorządowych. Program kształcenia przewiduje m.in. podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej, elementy rachunkowości budżetowej oraz elementy systemów kontroli zarządczej.

Nauczymy Cię jak:

 • Konfrontować stan bieżący, ze stanem pożądanym i dążyć do wyznaczonych celów,
 • Efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • Dobierać formy kontroli do określonych sytuacji,
 • Zarządzać ryzykiem w organizacji,
 • Dbać o prawidłowy przepływ informacji.Specjalność – Polityka społeczna – NOWOŚĆ!

Jeżeli jesteś ukierunkowany na działanie i chcesz długofalowo działać na rzecz społeczeństwa i rozwiązywać problemy z tym związane — to właśnie dla Ciebie powstała wskazana specjalizacja. Podczas nauki zostaniesz zapoznany z różnorodnymi aspektami m.in. z obszaru nauk prawnych, politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych, które pozwolą Ci samodzielnie oraz w sposób w pełni profesjonalny rozwiązywać problemy społeczne.

Program kształcenia odpowiada na współczesne zapotrzebowanie i przewiduje zagadnienia takie jak psychologia społeczna, zarządzanie strategiczne, ekonomia i spółdzielczość. Po ukończeniu kształcenia pojęcia takie jak: rozwój społeczny, czy polityka publiczna — nie będą Ci obce!

Nauczymy Cię jak:

 • Funkcjonują podmioty oraz instytucje polityki społecznej,
 • Wygląda drabina interwencji publicznej,
 • Korzystać z instrumentów polityki społecznej,
 • Zarządzać usługami publicznymi,
 • Funkcjonuje współdziałanie organizacji pozarządowych.

 

Specjalność – Zarządzanie w administracji – NOWOŚĆ!

Chcesz połączyć zdobywanie wiedzy z rozwijaniem swoich zainteresowań? Dążysz do tego, aby w przyszłości efektywnie zarządzać zespołem i działać zgodnie z zasadami organizacji administracji? Jako absolwent specjalności z zakresu zarządzania w administracji — masz na to szansę!

Podczas studiów poznasz tendencje i trendy w obszarze marketingu w administracji publicznej, zgłębisz tajniki wystąpień publicznych, a także komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu kształcenia z łatwością podejmiesz zatrudnienie m.in.: jako pracownik działu HR, czy PR, pracownik organizacji pozarządowych, czy administracji samorządowej i rządowej.

Nauczymy Cię jak:

 • Zrozumieć proces zarządzania w administracji,
 • Efektywnie zarządzać zespołem,
 • Wygląda PR w jednostkach administracji publicznej,
 • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności do efektywnego zarządzania instytucjami,
 • Wykorzystywać systemy oceny w swojej pracy,
 • Doskonalić posiadane już kompetencje,

 

Specjalność – Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej – NOWOŚĆ!

Specjalizacja z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do profesjonalnego zarządzania w tym sektorze. Podczas kształcenia rozwiniesz swoje kompetencje kierownicze i poznasz znaczenie psychologii w zarządzaniu — co umożliwi Ci zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Zakres tematyczny kształcenia przewiduje elementy niezbędne do zarządzania administracją publiczną. W toku studiów będziesz miał możliwość nauczenia się nie tylko jak identyfikować i efektywnie rozwiązywać problemy pracy jednostek organizacyjnych, a także zdobędziesz wiedzę z obszaru budżetowania, planowania oraz analizy ekonomicznej.

Nauczymy Cię jak:

 • Zarządzać zasobami ludzkimi,
 • Wygląda marketing organizacji publicznych,
 • Odpowiednio dobierać metody wspomagający proces zarządzania,
 • Rozwijać swoją asertywność i umiejętności mediacji,
 • Korzystać z elementów formalno-prawnych w praktyce.