Studia niestacjonranezaoczne

Pedagogika

 

ZAPISY ONLINE W 5 MIN - KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności: 

Opieka żłobkowa - NOWOŚĆ!*

Dzięki naszym studiom poznasz metody pracy z małym dzieckiem, nauczysz się jak odczytywać potrzeby najmłodszych. Studia obejmują takie zagadnienia jak rozwój dziecka, stymulowanie rozwoju, wykorzystanie metody Montessori w pracy z dzieckiem.

Nasze studia przygotują Cię do pracy w żłobku, a także w klubikach dziecięcych jak i pozwolą na otworzenie własnej działalności w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Nauczymy Cię jak:

- Diagnozować potrzeby najmłodszych

- Stworzyć dla nich bezpieczne oraz stymulujące do rozwoju otoczenie

- Pracować metodami edukacji sensorycznej, matematycznej, językowej.

Jeśli chcesz by Twoje wykształcenie stało się Twoją pasją, zapisz się już dziś!

 

 

Doradztwo zawodowe i personalne*

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Będziesz przygotowany do udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Posiada wiedzę dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego ,

  • posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ma umiejętności z zakresu diagnostyki w zakresie doradztwa zawodowego,
  • stosuje pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
  • zna rynek pracy oraz zasady jego funkcjonowania,
  • potrafi zaprojektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

* specjalność zostanie utworzona pod warunkiem zebrania się grupy