Zapraszamy do zapoznania się z ofertą - plik

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą - plik

Podejrzewasz u swojego dziecka ADHD?  Zapraszamy na warsztaty, które dadzą ci wiedzę co to jest ADHD, jak sobie z tym radzić,  ponieważ każda terapię dziecka z ADHD zaczyna się od rodziców. To oni najpierw muszą zgłębić wiedzę na temat nadpobudliwości. Gdy wiedzą już czym jest ADHD, jakie są objawy, co należy korygować , na co zwracać uwagę, co jest winą dziecka a co objawem przychodzi czas aby tę wiedzę przełożyć na dzień powszedni i na realną pracę z dzieckiem tu i teraz.
Praca z dzieckiem nie jest łatwa i trzeba wiele trudu, by przyniosła ona zamierzone efekty. Sama diagnoza nie wystarczy. To, że wiemy już co się z dzieckiem dzieje - nie załatwi sprawy.

Oferta  dla rodziców

Co to jest ADHD?

Specyfika schorzenia

Diagnoza ADHD

Leczenie

Świat dziecka z ADHD

Formy pracy z dzieckiem

Rola szkoły

Trudna sztuka nagradzania

Główne zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym

Szkoły terapeutyczne wykorzystywane w pracy z ADHD

Strategie radzenia sobie z objawami

Metody wspierające leczenie

Postępowanie formalne z dzieckiem chorym na ADHD

Zagrożenia związane z nieprawidłowo leczonym ADHD

Koszt warszatów: 60 zł od osoby za dzień szkolenia

*warunkiem ropoczecia jest zabranie minimalnej grupy 20 osób

 

Oferta  dla nauczycieli i pedagogów

Co to jest ADHD?

Specyfika schorzenia

Diagnoza ADHD

Leczenie

Świat dziecka z ADHD

Formy pracy z dzieckiem i rodzicami

Rola szkoły

Dostosowanie programu szkolnego

Poprawianie zdolności słuchania

Pobudzanie uwagi dziecka

Nauczanie przez rówieśników

Prezentacja nowego materiału

Organizacja pracy dziecka

Trudna sztuka nagradzania

Scenariusze zajęć

-         odreagowanie napięcia,

-         podniesienie poczucia własnej wartości,

-         nauka radzenia sobie z napięciem (relaks),

-         doświadczenie współpracy i współdziałania w parach.

-         ćwiczenie koncentracji uwagi, 

-         nauka rozpoznawania własnych i cudzych emocji,

-         nauka współdziałania i kooperacji w grupie,

-         utrwalanie więzi grupowej

-         integracja grupy,

-          rozładowanie napięcia ruchowego i emocjonalnego,

-          ćwiczenia oddechowe

Koszt warszatów: 60 zł od osoby za dzień szkolenia

*warunkiem ropoczecia jest zabranie minimalnej grupy 20 osób