Władze Uczelni

Rektor - dr Wiesław Wika

Dziekan - dr Wanda Kustrzeba

Kanclerz - mgr Wojciech Lademann

Kwestor - mgr Aneta Miakinko