Władze Uczelni

Rektor - dr Wanda Kustrzeba

Prorektor - dr Lucyna Rojek

Kanclerz - mgr Wojciech Lademann

Kwestor - mgr Aneta Miakinko