Plany zajęć

Rozkład roku akademickiego semestr letni - plik 

Plany na semestr zimowy:

Grupa 11 - Logistyka I rok -   

Grupa 21 - Logistyka II rok  -

Grupa 34 - Logistyka III rok  -

Grupa 36/38 - Logistyka III rok -

Grupa 41 - Administracja I rok - 

Grupa 51 - Administracja II rok - 

Grupa 61 - Administracja III rok - 

Grupa 71 - Pedagogika I rok  -

Grupa 81 - Pedagogika II rok - 

Grupa 91 - Pedagogika III rok - 

Informacja na temat prac zaliczeniowych na studiach podylplomowych 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II sem - 

Oligofrenopedagogika II sem - 

Zarządzanie oświatą II sem - 

Informacja o praktykach dla zarządzania oświatą - plik

Studia magisterskie w Toruniu - 

Plan studiów cykl studiów 2014-2018 - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 resocjalizacja - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 edukacja wczesnoszkolna - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka - Plik