Plany zajęć

Rozkład roku akademickiego 2016/2017 - plik

Plany na semestr zimowy:

Grupa 11 - Logistyka I rok -

Grupa 21 - Logistyka II rok -

Grupa 32 - Logistyka III rok -

Grupa 34 - Logistyka III rok -

Grupa 41 - Administracja - 

Grupa 51 - Administracja - 

Grupa 61 - Administracja - 

Grupa 62 - Administracja - 

Grupa 71 - Pedagogika I rok -

Grupa 81 - Pedagogika II rok -

Grupa 91 - Pedagogika III rok -

Doradztwo zawodowe II sem - 

Pedagogika przedszkolna i wczesnośzkolna II sem - 

Oligofrenopedagogika II sem - 

Informacja o praktykach dla zarządzania oświatą - plik

Socjoterapia II semestr - 

Socjoterapia III semestr -

Zajęcia w Toruniku sem I - 

Zajęcia w Toruniku dem III - 

Zarządzanie zasobami ludzkimi II sem - 

Zarządzanie oświatą II sem - 

Plan studiów cykl studiów 2014-2018 - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 resocjalizacja - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 edukacja wczesnoszkolna - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka - Plik