Plany zajęć

Rozkład roku akademickiego semestr zimowy 2019/2020 - plik 

Plany na semestr zimowy:

Grupa 32 - Logistyka V sem  - 

Grupa 36 - Logistyka VII sem  -

Grupa 38 - Logistyka VII sem  - 

Grupa 41 - Administracja I rok - 

Grupa 51 - Administracja II rok - 

Grupa 61 - Administracja III rok - 

Grupa 81 - Pedagogika II rok - 

Grupa 91 - Pedagogika III rok -

Informacja na temat prac zaliczeniowych na studiach podylplomowych 

Pedagogika Specjalna III sem - 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III sem - 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu III sem - 

Informacja o praktykach dla oligofrenopedagogiki -

 

Plan studiów cykl studiów 2014-2018 - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 resocjalizacja - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 edukacja wczesnoszkolna - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka - Plik