Prosimy o zapoznanie się z brakami z pliku i uzupełnienie w mozliwie szybkim terminie.