Szanowni Państwo

Lista przyznanych stypendiów znajduje się ponizej:

1. Stypendium Rektora - plik

2. Stypendium socjalne - plik

3. Stypendium specjalne - plik

Prosimy o zapoznanie się z brakami z pliku i uzupełnienie w mozliwie szybkim terminie.

 

Zapraszamy absolwentów logistyki do odbioru dyplomów

Na ćwiczeniach z Rachunkowości będzie obowiązywał zbiór zadań :

Renata Gmińska, Jacek Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach. CeDeWu, Warszawa 2017.

Jeśli komuś nie uda się nabyć tego zbioru do pierwszych ćwiczeń to na stronie umieszczone są zadania na pierwsze spotkanie - plik

Plik do pobrania - plik