Informujemy o zmianie zajęć z mgr Małgoarztą Braszkiewicz z 2.02 na 19.01 (będą to ostatnie zajęcia w tym semestrze)

Prosimy o zapoznanie się z brakami z pliku i uzupełnienie w mozliwie szybkim terminie.

 

Dziekan Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gd dr Wanda Kustrzeba przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz 12.00-14.00 w pokoju nr 3

Na ćwiczeniach z Rachunkowości będzie obowiązywał zbiór zadań :

Renata Gmińska, Jacek Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach. CeDeWu, Warszawa 2017.

Jeśli komuś nie uda się nabyć tego zbioru do pierwszych ćwiczeń to na stronie umieszczone są zadania na pierwsze spotkanie - plik

Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gd dr Wiesław Wika przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 11.00 - 13.00 w Rektoracie pokój nr 01.