Poniżej listy z przyznanymi stypendiami:

1. Przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów - plik

2. Stypendium socjalne - plik

3. stypendia niepełnosprawni - plik