Pedagogika

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności: 

Praca socjalna - NOWOŚĆ!*

Studia na kierunku Pedagogika, w specjalności doradztwo zawodowe i personalne przygotowują do pracy w sektorze doradztwa zawodowego, coachingu, diagnozowania potrzeb na rynku pracy. Oprócz wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii studia kształcą także umiejętności menadżerskie czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przygotowują także do pracy z osobami różnych kultur. Absolwenci potrafią zaprojektować programy pracy dla osób z różnymi problemami oraz oczekiwaniami, co do rynku pracy.

Absolwenci kierunku Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna

 

Doradztwo zawodowe i personalne*

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Będziesz przygotowany do udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Posiada wiedzę dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego ,

 

* specjalność zostanie utworzona pod warunkiem zebrania się grupy