Studia stacjonarnedzienne

Logistyka studia licencjackie

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Studia na kierunku logistyka trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu licenjata logistyki. Przygotowują absolwentów do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw. Aby takie zarządzanie było efektywne, konieczna jest również wiedza z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomość potrzeb rynku. Efektywna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu należy do najdynamiczniej zmieniających się obszarów działalności.

Logistyka jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i prestiżowych kierunków studiów dającym jednocześnie wyjątkowe perspektywy kariery zawodowej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów program umożliwia łączenie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i menadżerskiej z uniwersalnym przygotowaniem inżynierskim.

Studia licencjackie na tym kierunku trwają 6 semestrów. O Szczegóły zapytaj w Dziekanacie

 

Specjalności:

 

Logistyka w przedsiębiorstwie


Specjalność logistyka w przedsiębiorstwie łączy zagadnienia gospodarcze i biznesowe szkoląc przyszłych menedżerów w zakresie zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi.

 Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • podstawy nauki o przedsiębiorstwie,
 • ekonomika przedsiębiorstw,
 • planowanie inwestycyjne w przedsiębiorstwach,
 • systemy informatyczne zarządzania
 • analiza strategiczna
 • strategia rozwoju przedsiębiorstw

Po ukończeniu specjalności logistyka w przedsiębiorstwie będziesz potrafił(a) m.in.:

 • zarządzać nowoczesnymi procesami logistycznymi,
 • stosować narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie logistyczne,
 • optymalizować koszty logistyczne,
 • przeprowadzać analizy systemów zaopatrzenia,
 • wdrażać systemy i strategie logistyczne w przedsiębiorstwach,
 • projektować systemy logistyczne,
 • organizować, planować, realizować i kontrolować proces produkcji oraz zajmować się dystrybucją wytworzonych produktów.

Absolwenci tej specjalności w PWSPSiG będą przygotowani do pracy w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, gdzie będą odpowiedzialni za zaopatrzenie,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach spedycyjno transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centralach dystrybucji (we wszelkiego rodzaju firmach świadczących usługi logistyczne) jako osoby zarządzające,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych w charakterze kierowników działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów,
 • firmach turystycznych, organizacjach non-profit i szpitalach jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie i transport,
 • placówkach administracji państwowej i samorządowej jako pracownicy wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych,
 • firmach konsultingowych jako analitycy kosztów logistyki,
 • krajowych i międzynarodowych firmach logistycznych jako menedżerowie zarządzający kadrami, których celem będzie szukanie rozwiązań prowadzących do ekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w transporcie, zwłaszcza międzynarodowym,
 • jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię czy sklep.

 

 

Transport i spedycja - NOWOŚĆ


Wybierając tą specjalność posiądziesz  wiedzę z organizacji, planowania i kontroli procesów spedycji oraz transportu. Będziesz  potrafił projektować systemy transportowo-magazynowe oraz nowocześnie zarządzać nimi. Będziesz  specjalistą  w organizowaniu transportu w logistyce oraz posiądziesz  umiejętności z wielu innych obszarów związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach logistycznych. Absolwenci będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do m.in.: planowania i  organizowania spedycji drogowej, sporządzania zleceń i dokumentacji transportowych, prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami, a także przygotowywaniu odprawy celnej towarów czy wykonywaniu kalkulacji kosztów spedycyjnych.

 

Pracujemy na programach:

gstar logo 29 19     oraz  logo aris