Zarządzanie systemami logistycznymi

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. Adresowane są głównie do pracowników  komórek logistycznych chcących uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osób chcących podjąć pracę związaną z logistyką. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka zaopatrzenia

Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Organizacja transportu

Zarządzanie jakością w logistyce

Prawo pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: -

Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: