Socjoterapia - NOWOŚĆ!

Studia przygotowują absolwentów do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, tj. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Podyplomowe Studia Socjoterapii przeznaczone są dla:

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Wprowadzenie do socjoterapii

Diagnoza w socjoterapii

Superwizja

Problematyka uzależnień

Trening interpersonalny

 

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: 120 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: