Logopedia szkolna - Nowość

Studia przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy dla placówek oświatowych, artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.

Studia kwalifikacyjne, dające pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych lub planującym prowadzić własny gabinet logopedyczny.

Podyplomowe studia z zakresu Logopedii szkolnej  skierowane są do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Psychologia kliniczna
  3. Fonetyka i fonologia języka polskiego
  4. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
  5. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej
  6. Wstęp do logopedii
  7. Elementy foniatrii i ortodoncji

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360godzin
Praktyki: 60 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: