Doradztwo zawodowe

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w szkolnictwie i instytucjach rynku pracy. Studia trwają 3 semestry.

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Teoretyczne podstawy doradztwa i poradnictwa zawodowego- terminologia i uwarunkowania historyczne

Rola prawa w poradnictwie zawodowym

Predyspozycje i umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego

Zawodoznawstwo

Pedagogiczne podstawy wyboru zawodu

Programy poradnictwa i doradztwa dla młodzieży

Rola informacji w planowaniu kariery

Rynek pracy dla niepełnosprawnych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 40 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1200 zł za semestr (rata miesięczna 4X325 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: