Cywilizacja i Kultura Basenu Morza Śródziemnego

Studia dostarczają wiedzę o krajach basenu Morza Śródziemnego, ich kulturach, religiach, narodach i językach, historii oraz współczesności. Absolwenci studium dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i spedycyjne, firmy współpracujące z krajami basenu Morza Śródziemnego. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza oraz przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 4 semestry

Liczba godzin: 460

Program studium:

 1. Język włoski – lektorat
 2. Język hiszpański – lektorat
 3. Sztuka i kultura Bliskiego Wschodu
 4. Sztuka i kultura Grecji
 5. Sztuka i kultura Italii
 6. Sztuka i kultura Afryki Północnej
 7. Historia Bliskiego Wschodu
 8. Historia Półwyspu Iberyjskiego
 9. Historia Grecji
 10. Historia Italii
 11. Historia Afryki Północnej
 12. Religie krajów basenu Morza Śródziemnego
 13. Geografia turystyczna basenu Morza Śródziemnego
 14. Psychologia dialogu i mediacji
 15. Współpraca gospodarcza Polski z krajami basenu Morza Śródziemnego
 16. Metodyka edukacji kulturalnej

UWAGA! Na zakończenie studiów możliwość zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka włoskiego lub hiszpańskiego.

Opłata:  1100 zł / semestr = 4400 zł