Studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i podmiotów gospodarczych, które obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych.


Czas trwania:

wpisowe:

Koszt:

  2 semestry

  200 zł

  1250 zł. za semestr