Studia podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Celem tych studiów jest przygotowanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów do pracy wychowawczej i opiekuńczej z dorosłymi i dziećmi.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie dające uprawnienia nauczycielskie, a nienadające kwalifikacji do pracy opiekuńczo – wychowawczej.

 Studia te nadają specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach szkolnych ( świetlica szkolna, internat, bursa) i pozaszkolnych, placówkach wpierających takich jak: świetlice socjoterapeutyczne czy ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka).

Świadectwo: uczestnicy studiów, którzy zaliczą wymagania programowe, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za semestr: 1100 zł

Opłata rekrutacyjna: 100 zł.

Rekrutacja: według kolejności zgłoszeń (minimum 20 osób)

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, podanie na studia podyplomowe, 1 zdjęcie, dyplom lub odpis dyplomu, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, ksero dowodu osobistego

Dokumenty przyjmuje: Dziekanat- tel. 58 56 300 90