Studia podyplomowe

Praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu

Szanowni Państwo,

Czas trwania studiów: Trzy semestry

Koszt – 900 zł/ semestr

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, zajęcia są prowadzone w soboty oraz niedziele

Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem   w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób ze spectrum autyzmu.

Adresatami Studiów są osoby chcące pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zachęcamy do zapisu szczególnie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. W szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin).

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

Rekrutacja trwa, studia rozpoczynają się w styczniu, a planowane zakończenie  na styczeń/luty 2020

Zapraszamy J