Studia podyplomowe

Studium Wiedzy o Kulturze i Edukacji Medialnej

Cel:  Studia umożliwiają słuchaczom pogłębienie wiedzy o kulturze – o ogólnych pojęciach i problemach kultury, o kulturze jednoczącej się Europy, o komunikacji medialnej i roli nowych mediów w kulturze. Studium podnosi i aktualizuje kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury. Uczestnicy studium uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze” kulturze szkołach ponadgimnazjalnych oraz ścieżek humanistycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Absolwent po ukończeniu studiów powinien przyswoić wiedzę z zakresu: komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego, wykorzystania mediów w edukacji oraz przygotowania do racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z współczesnych mediów elektronicznych.

Czas trwania:  3 semestry

Liczba godzin: 350

Treści programowe: 

 1. Elementy teorii kultury
 2. Kultura polska na tle kultur europejskich
 3. Sztuka nowych mediów
 4. Media i multimedia
 5. Komunikacja społeczna
 6. Kultura społeczności lokalnych i regionalnych
 7. Aksjologiczne problemy współczesności
 8. Między modernizmem postmodernizmem
 9. Metodyka edukacji kulturalnej
 10. Technologie informacyjne
 11. Edukacja czytelnicza

Opłata:  1100 zł / semestr = 3300 zł