Studia podyplomowe

Studium Bezpieczeństwa Publicznego, Szkolnego

Cel: Studium jest przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych, procedur postępowania w instytucjach bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania i profilaktyki zagrożeniom. Studium posiada dwa moduły specjalizacyjne. Pierwszy – Bezpieczeństwo Publiczne przygotowuje do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Straż Miejska, Ochrona, Policja, administracja samorządowa, publiczna). Drugi moduł – Bezpieczeństwo Szkolne przygotowuje nauczycieli, pedagogów szkolnych, kadrę zarządzającą do realizacji nowych zadań wynikających między innymi z rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Program studium:

 1. Podstawy prawa karnego i cywilnego
 2. System i polityka bezpieczeństwa w Polsce
 3. Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem
 4. Podstawy negocjacji i mediacji
 5. Zarządzanie kryzysowe
 6. Podstawy psychologii
 7. Ochrona informacji niejawnych
 8. Taktyki działań służb porządkowych
 9. Podstawy socjologii bezpieczeństwa
 10. Bezpieczeństwo imprez masowych
 11. Ochrona osób i mienia
 12. Techniki interwencji
 13. Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole
 14. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 15. Prawne podstawy bezpieczeństwa w szkole
 16. Autorytet nauczyciela i metody jego wzmacniania
 17. Rozpoznawanie, przeciwdziałanie i profilaktyka agresji, przemocy i narkomanii
 18. Monitoring wizyjny w szkole
 19. Seminarium dyplomowe 

Opłata:  1100 zł / semestr = 2200  zł