Studia podyplomowe

Studium Animacji i Zarządzania Instytucjami Kultury

Cel: Studium jest przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Studium ma na celu przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności  z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury, metod zarządzania w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

Studium przygotowuje do pracy w charakterze animatora i menadżera kultury, organizatora koncertów muzycznych, czy imprez kulturalnych; absolwenci mogą podjąć pracę w teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 250

Program studium:

 1. Teoretyczne podstawy zarządzania
 2. Podstawy zarządzania mediami
 3. Polityka kulturalna UE
 4. Animacja kultury
 5. Badania rynkowe i marketingowe
 6. Podstawy psychologii ogólnej
 7. Podstawy pedagogiki
 8. Komunikacja interpersonalna, mediacje i negocjacje
 9. Promocja instytucji kultury
 10. Animacja czasu wolnego
 11. Finansowanie instytucji kultury
 12. Źródła pozyskiwania funduszy
 13. Organizacja ekspozycji
 14. Rynek sztuki w Polsce i UE
 15. Audiowizualność kultury
 16. Informatyka z zarządzaniu
 17. Współczesne środki masowej komunikacji
 18. Animacja środowiskowa
 19. Seminarium dyplomowe

Opłata:  1100 zł / semestr = 2200 zł