Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  • Druki rekrutacyjne dostępne na stronie uczelni www.psw.stg.pl
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Świadectwo maturalne
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 4 zdjęcia
  • Dowód wniesienia opłaty rekrtuacyjnej na konto bankowe
  • Wydrukowany i podpisany Regulamin Opłat

Dokumenty można składać w dziekanacie (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.