• Jesteśmy tu dla Was

    Dlaczego my?Jesteśmy pierwszą i jedyną uczelnią wyższą na Kociewiu, która kształci studentów na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych Czytaj...
  • 1

Atrakcyjne kierunki

Administracja

Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej - rządowej i samorządowej...
Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne
(zaoczne)

Pedagogika

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu...
Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne
(zaoczne)

Zarządzanie

Kierunek w pełni przygotowuje do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą uzyskaną z wybranych zagadnień z zakresu nauk o zarządzaniu...
Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne
(zaoczne)

Nasze specjalności

Doradztwo zawodowe i personalne

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę;

Praca socjalna

Studia na kierunku Pedagogika, w specjalności doradztwo zawodowe i personalne przygotowują do pracy w sektorze doradztwa zawodowego, coachingu, diagnozowania potrzeb na rynku pracy.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia przeznaczone dla osób chcących podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa.

Administracja publiczna

Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej - rządowej i samorządowej.

Wykładowcy praktycy

Studiuj blisko domu

18 lat istnienia

Jesteśmy tu dla Was

Pomorska Szkoła Wyższa jest pierwszą i jedyną uczelnią wyższą na Kociewiu, która kształci studentów na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych od 1pażdziernika 2001 r. Od początku działalności PSW w Starogardzie Gdańskim wykształciła kilka tysięcy absolwentów studiów zawodowych i słuchaczy studiów podyplomowych.

W konkursie na najlepsze prace dyplomowe w kategorii prac licencjackich, organizowanych corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku, w roku 2004 oraz 2007 pierwsze miejsce zajęły nasze absolwentki.

Absolwenci PSW w Starogardzie Gdańskim są cenieni przez pracodawców. Wielu z nich rozpoczyna własną działalność gospodarczą, a ci, którzy chcą kontynuować naukę mają otwartą drogę na studia drugiego stopnia w całej Polsce oraz za granicą w krajach Unii Europejskiej.

W najnowszym rankingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy odsetek bezrobotnych absolwentów naszej uczelni to zaledwie 7,4% w skali województwa pomorskiego.

Dbając o najwyższy poziom nauczania Pomorska Szkoła Wyższa zatrudnia najlepszych wykładowców i zdolnych młodych dydaktyków. Bazę dydaktyczną stanowią dwa nowocześnie wyposażone budynki, w których znajdują się duże sale wykładowe i ćwiczeniowe, aula, 3 laboratoria komputerowe, sale seminaryjne, biblioteka oraz bufet. Nasza uczelnia technicznie i dydaktycznie przygotowana jest na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez żadnych przeszkód rozwijać się intelektualnie i sportowo.